Contacteer ons
Jeff Wang

Telefoonnummer : 86-181-1700-1033

WhatsApp : +8618117001033

Privacybeleid

Privacybeleid

Door onze dienst te gebruiken, keurt u en gaat met de termijnen van dit privacybeleid akkoord. De Reikriem denkt na het de privacy van de klant om is zeer belangrijk te zijn. Het is onze met hoogste prioriteit om uw privacy te beschermen, van uw persoonsgegevens aan elke foto stuurt u ons.

Op het uploaden aan onze website, zullen wij uw volledige naam, permanent postadres, telefoonnummer, en e-mailadres vereisen. Uw persoonsgegevens zullen nooit doorgegeven worden aan om het even welke derde partijwebsite of individuen zonder uw toestemming. De Reikriem verkoopt, ruilt of lekt uw persoonlijke infomrmation niet aan buiten, toegang tot deze gegevens is beperkt slechts tot ons Reik-Riempersoneel. Wij vereisen deze informatie om uw verzoeken, orden te vervullen, en individuele klantenbehoeften beter te begrijpen.

Wij kunnen andere informatie over u uit andere bronnen, zoals telefoon, fax of uit andere bedrijven online verkrijgen. Wij kunnen deze informatie aan de details toevoegen die wij uit u via onze website reeds hebben bijeengezocht de producten en de diensten te verbeteren die wij hebben verstrekt.

Copyright:

Wij respecteren het intellectuele eigendom van anderen en wij vragen en denken onze klanten hetzelfde zullen doen.

Gelieve te aarzelen niet om ons bij admin e-mail op de hoogte te brengen als u vindt of gelooft dat uw werk in elk geval is gekopieerd, gepost of gebruikt dat auteursrechtovertreding vormt. Als wij zulk een schending vinden, zullen wij zullen maatregel onderzoeken en treffen om het, op het verkrijgen van al nodig informatie voor controle en authentificatie te rectificeren. U zou ons van de volgende details moeten voorzien:

Uw naam, adres, telefoonnummer, en e-mailadres.
Een elektronische of fysieke handtekening van de eigenaar of de persoon erkend om namens de eigenaar van de auteursrechtrente te handelen die naar verluidt wordt overtreden.
De gedetailleerde identificatie van copyrighted het werk dat u eist is overtreden.
Plaats waar u vond dat uw werk en de noodzakelijke informatie voor ons is overtreden om van de kwestie de plaats te bepalen.
Een verklaring door u dat al informatie in uw bericht, en onder sanctie van meineed nauwkeurig is, dat u de auteursrechteigenaar of de persoon erkend bent om namens de auteursrechteigenaar te handelen.
Een geldige identificatie en redeneert dat u zekere bent dat de kwestie/de overtreding Reik-Riem betreffen.

Voor uw bescherming, Reik-zal de Riem dit Privacybeleid blijven herzien, en voorbe*houdt zich het recht, bij onze enige discretie, het bovengenoemde beleid van tijd tot tijd bij te werken en te wijzigen. Privacybeleid vorige gewijzigde 23-04-2021.

Als u om het even welke vragen betreffende ons privacybeleid hebt, contacteer ons bij admin e-mail